Kultura przestrzeni – doświadczenia lubelskie
[Culture of space - Lublin experience]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Miejsce: Mińsk
Nazwa jednostki: Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Białoruski Komitet ICOMOS, Instytut Polski w Mińsku