Ogrody Biskupie w Chełmie
[Episcopal gardens in Chelm]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Rocznik Chełmski (ISSN: 1425-6665)
Współautorzy: Katarzyna Szczypior, Piotr Szkołut, Wojciech Januszczyk
Rok wydania: 2008
Tom: 12
Strony od-do: 191-216
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi dokumentację badań, przeprowadzonych w roku 2007, w ramach przygotowywania projektu rewaloryzacji tego historycznego terenu zieleni. Jego celem jest przedstawienie historii ogrodów biskupich oraz wskazanie dalszych możliwych kierunków badań. Głównym źródłem danych dotyczących historii założenia były materiały archiwalne, w szczególności plany Chełma obrazujące przemiany, jakim ulegało miasto na przestrzeni dziejów, a także dokumentacje z nielicznych prowadzonych na terenie badań archeologicznych. Niniejszy artykuł powstał jako efekt prac badawczych prowadzonych w ramach przygotowywania projektu rewaloryzacji ogrodów biskupich w Chełmie. Badania oraz projekt wykonane zostały przez firmę Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut s.j. z Lublina, w 2007 i 2008 r.
Słowa kluczowe: Chełm, Górka Chełmska, biskupstwo chełmskie, ogrody biskupieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński and Katarzyna Szczypior and Piotr Szkołut and Wojciech Januszczyk",
title = "Ogrody Biskupie w Chełmie",
journal = "Rocznik Chełmski",
year = "2008",
pages = "191-216"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. and Katarzyna Szczypior and Piotr Szkołut and Wojciech Januszczyk(2008). Ogrody Biskupie w Chełmie. Rocznik Chełmski, 191-216.