Kształtowanie przestrzeni osiedla ekologicznego – przesłanki ideowe i metodyczne
[Forming of the space of the ecological housing estate - ideological and methodological premises]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku
Redaktorzy: Barbara Szulczewska, Renata Giedych
Strony od-do: 39-49
Streszczenie: Artykuł prezentuje podstawy teoretyczne kształtowania przestrzeni osiedli ekologicznych oraz przedstawia przesłanki ideowe i metodyczne dotyczące realizacji nowych lub przekształcania istniejących osiedli zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: osiedle ekologiczne, zrównoważona urbanistyka, landscape urbanism, wpływ na krajobraz, architektura ekologicznaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Kształtowanie przestrzeni osiedla ekologicznego – przesłanki ideowe i metodyczne",
journal = "",
year = "2011",
pages = "39-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2011). Kształtowanie przestrzeni osiedla ekologicznego – przesłanki ideowe i metodyczne. , 39-49.