Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych.
[Design Thinking Lab. A design thinking course for social science academics.]

Podręcznik akademicki

Współautorzy: Marlena Gołębiowska, Bartosz Jóźwik, Grzegorz Kwiatkowski, Jakub Czerniak
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Dostęp WWW: https://www.design-lab.pl/ebook