Charakterystyka ogólna krajobrazu lubelskich rzek
[General Characteristics of the Landscape of Lublin Rivers]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Krajobrazy Lublina : rzeki
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
Strony od-do: 13-30
Streszczenie: Artykuł ma charakter ogólnego wprowadzenia do monografii. Przedstawia najważniejsze informacje źródłowe dotyczące lubelskich rzek oraz krajobrazu, który powstał dzięki ich działalności. Zawiera także autorską analizę wnętrz krajobrazowych lubelskich dolin rzecznych. Wskazuje również najważniejsze projekty i działania podejmowane w celu ochrony lubelskich dolin rzecznych.
Słowa kluczowe: Lublin, wnętrza krajobrazowe, dolina rzekiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Charakterystyka ogólna krajobrazu lubelskich rzek",
journal = "",
year = "2020",
pages = "13-30"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2020). Charakterystyka ogólna krajobrazu lubelskich rzek. , 13-30.