Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie
[Road Reconstruction Projects as a Threat to Street Greenery on the example of Racławickie Avenue in Lublin]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Nazwa konferencji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 83-103
Streszczenie: Projekty przebudowy dróg znajdują się w czołówce działań inwestycyjnych w Polsce. Również w Lublinie przeznacza się na nie znaczące środki finansowe, wsparte dofinansowaniami unijnymi. Równocześnie należy stwierdzić, że projekty te stanowią główne zagrożenie dla roślinności przydrożnej w szczególności dla drzewostanu, ponieważ w większości skutkują znaczącymi wycinkami. W artykule przedstawiono problem na przykładzie projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie i ulic sąsiednich. Omówiono przyjęty w projekcie paradygmat transportowy i hierarchię wartości, na której się opiera, a także miejsce roślinności w tej hierarchii. Wskazano prawa rządzące przebudową układów drogowych oraz omówiono przykłady negatywnych skutków realizacji projektu. Zaproponowano także kierunki, w których powinny zmierzać rozwiązania alternatywne z zachowaniem drzewostanu, oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: drzewa przydrożne, drogi, przepustowość, wycinka
Dostęp WWW: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/2018/konferencja_-_roslinnosc_pasow_przydroznych/monografia_-_roslinnosc_pasow_przydroznych_lublina.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jan Kamiński",
title = "Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie",
journal = "",
year = "2017",
pages = "83-103"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kamiński, J. (2017). Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie. , 83-103.