2020

Rozprawy doktorskie
 • „Głos Katolicki” jako organ prasowy polskich katolików we Francji (1959-1989)”

2018

Rozprawy doktorskie
 • Ruch Szensztacki w Polsce w latach 1946-2016 – dzieje, struktura, formy działalności
Prace licencjackie
 • Represje sowieckie wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej w świetle wybranych wspomnień Sybiraków.
 • Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie w 1938 roku.
 • Polskie formacje kozackie w armii osmańskiej - udział w wojnie krymskiej i nadzieje Emigracji.
 • Wychowanie patriotyczne w świetle wybranych materiałów instruktażowych z lat trzydziestych.
 • Obraz pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w wybranych pozycjach historiograficznych
 • Wybrane aspekty polityki imigracyjnej Australii w latach 1901-1939
 • Życie codzienne polskich emigrantów w Brazylii w świetle pamiętników.
 • Wizerunek gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i jego oddziałów wykreowany przez prasę międzywojenną w Polsce.
 • Biskup Chomyszyn wobec nacjonalizmu ukraińskiego.
 • Ucieczka Stanisława Mikołajczyka oraz Marii Hulewiczowej, Wincentego Bryi i Mieczysława Dąbrowskiego w świetle dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
 • Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie w latach 80. i 90. XX wieku

2017

Prace licencjackie
 • Tło społeczno-historyczne wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego
Prace magisterskie
 • Wpływ capoeira i samby na rozwój rynku turystycznego w Brazylii
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Lublina
 • Założenie Parafii św. Józefa Robotnika w Doniecku. Wydawnictwo źródłowe.
 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wysp Kanaryjskich.
 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wysp Karaibskich.
 • Slow tourism jako nowy trend w turystyce.