dr hab. Jacek Gołębiowski prof. KUL
Starszy specjalista - Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za Granicą
Profesor KUL - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.golebiowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3082-2278