20192018

 • Polacy i ich duszpasterze we Francji • 2017  2016  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  2014
  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  2012

  Recenzja w przewodzie doktorskim  2011  2010  2008


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  2007  2005  1999