2015

Prace licencjackie
 • Reakcja organów dyscyplinarnych policji na popełnione przewinienie dyscyplinarne
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej
 • Rola rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji
 • Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego w Policji
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Straży Granicznej
 • System kar w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji
 • Istota czynności wyjaśniających w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji
 • Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu
 • Uczestnicy postępowania dyscyplinarnego w Państwowej Straży Pożarnej
 • Metodyka pracy przełożonego dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych w Policji
 • Status prawny obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym w Państwowej Straży Pożarnej