dr Iwona Bień-Węgłowska
adiunkt - Katedra Postępowania Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: iwona.bien-weglowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8575-8085