Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Plaskowyu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego z zastosowaniem modeli komputerowych
[Analysis of settlements dynamic in landscape of the Tarnogród Plateau and the East Roztocze with the use of computer models]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Brzozów
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu : Karpaty, Pokarpacie, Roztocze
Redaktorzy: Janusza R. Rak
Strony od-do: 283-299