Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie
[Prospects for the use of ALS data for the analysis of Park Czuby gully in Lublin]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wąwozy i suche doliny Lublina : potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 260-270