Ocena indeksu powierzchni liści po danych lidarowych
[Rating leaf area index after the LIDAR data]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Екологічна безпека та природокористування (ISSN: 2411-4049)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 14
Strony od-do: 126-139



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ihor Kozak",
title = "Ocena indeksu powierzchni liści po danych lidarowych",
journal = "Екологічна безпека та природокористування",
year = "2014",
number = "14",
pages = "126-139"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kozak, I. (2014). Ocena indeksu powierzchni liści po danych lidarowych. Екологічна безпека та природокористування, 14, 126-139.