Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego
[Method for assessing of leaf area index using lidar data]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Agrophysica (ISSN: 1234-4125)
Współautorzy: Mikhail Popov, Igor Semko
Rok wydania: 2014
Tom: 21
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 205-217
Słowa kluczowe: drzewostany sosnowe, wskaźnik powierzchni liści, zdalne oceny, lotniczy skaning lidarowy, regresja wielokrotnaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ihor Kozak and Mikhail Popov and Igor Semko",
title = "Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego",
journal = "Acta Agrophysica",
year = "2014",
number = "2",
pages = "205-217"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kozak, I. and Mikhail Popov and Igor Semko(2014). Metoda oceny wskaźnika powierzchni liści z zastosowaniem lotniczego skaningu lidarowego. Acta Agrophysica, 2, 205-217.