Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych
[Using the author's computer model to forecasting changes in forest landscapes]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu (ISSN: 1899-3850)
Współautorzy: Piotr Kociuba
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 38
Strony od-do: 139-147Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ihor Kozak and Piotr Kociuba",
title = "Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych",
journal = "Problemy Ekologii Krajobrazu",
year = "2014",
number = "38",
pages = "139-147"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kozak, I. and Piotr Kociuba(2014). Zastosowanie autorskiego modelu komputerowego do prognozowania zmian w krajobrazach leśnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, 139-147.