Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu
[Simulation of Scots pine stand dynamics under climate change conditions in the Polish and Ukrainian parts of Roztocze]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Leśne Prace Badawcze (ISSN: 1732-9442)
Współautorzy: Patrycja Czekajska, Hanna Kozak, Adam Stępień, Piotr Kociuba
Rok wydania: 2013
Tom: 74
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 215-226
Słowa kluczowe: leśnictwo, Roztocze, Polska, Ukraina, drzewostany sosnowe, dynamika drzewostanu, gatunki lasotworcze, sosna zwyczajna, Pinus sylvestris, gatunki domieszkowe, buk zwyczajny, Fagus sylvatica, jodla pospolita, Abies alba, świerk pospolity, Picea abies, grab pospolity, Carpinus betulus, czynniki klimatyczne, suma temperatur efektywnych, roczna suma opadow, zmiany klimatyczne, symulacja komputerowa, modele symulacyjne, model FORKOME
Dostęp WWW: https://www.ibles.pl/documents/13012/163157/kozak13-3-4.pdf
DOI: 10.2478/frp-2013-002Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ihor Kozak and Patrycja Czekajska and Hanna Kozak and Adam Stępień and Piotr Kociuba",
title = "Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu",
journal = "Leśne Prace Badawcze",
year = "2013",
number = "3",
pages = "215-226"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kozak, I. and Patrycja Czekajska and Hanna Kozak and Adam Stępień and Piotr Kociuba(2013). Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu. Leśne Prace Badawcze, 3, 215-226.