Територіальне планування
[Landscape planning]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2007