Prognozowania zmian podwydziałów leśnych
[Prognosis of forest subcompartment]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Brzozów
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Problems of nature protection, using the environment and promotion of turist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine
Strony od-do: 391-411