Kulturotwórcza rola drzew w Karpatach Ukraińskich (na przykładzie z okolic Turki)
[Cultural-creating role of tree in the Ukrainian Carpathians (on the example of Turka are) ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Brzozów
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Problems of nature protection, using the environment and promotion of turist attractions of south-eastern Poland, eastern Slovakia and western Ukraine
Strony od-do: 171-189