Przykład analizy drzew przydrożnych w Lublinie z zastosowaniem danych ALS
[Example of Analysis Roadside Trees in Lublin with use ALS Data]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Hanna Kozak, Piotr Kociuba
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 247-253
Streszczenie: Artykuł prezentuje przykład analizy drzew położonych w pasie drogowym wzdłuż ulic Konstantynów–Ułanów–Zwycięska–Aleje Kraśnickie–Konstantynów w Lublinie. Zaprezentowano przykłady analiz chmury punktów dla zadrzewień przydrożnych, opracowano rozkład przestrzenny i wysokościowy zadrzewień pasowych, model struktur koron drzew oraz określono podstawowe cechy drzewostanu i pojedynczych drzew (wysokość). Do weryfikacji danych ALS posłużono się pomiarami terenowymi (mierzono wysokość drzew za pomocą wysokościomierza Blume Lejsa, pierśnicy drzew czyli grubości pnia drzew na wysokości piersi (diameter brest height), oraz szerokość projekcji koron drzew). Otrzymane wyniki, co do wysokości drzew zostały porównane z analizami z chmur punktów pokazały zaniżone wartości od 30 cm do 1 m, co może być związane z tym, że dane ALS zostały pozyskane w roku 2015 i nie uwzględniały przyrostu na wysokość za ostatni rok. Rozkład przestrzenny pojedynczych drzew uzyskany z danych ALS w 95% odpowiada faktycznemu stanu rozmieszczenia drzew uzyskanych z pomiarów terenowych. Opracowana metoda oraz otrzymane dane mogą zostać wykorzystane do analizy parametrów drzew roślinności przydrożnej w granicach miast.
Słowa kluczowe: lotnicze skanowanie laserowe, drzewa przydrożne, Lublin, zadrzewienia liniowe
Dostęp WWW: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/2018/konferencja_-_roslinnosc_pasow_przydroznych/monografia_-_roslinnosc_pasow_przydroznych_lublina.pdf