Koncepcja zagospodarowania roślinności przydrożnej przy ulicy Konstantynów w Lublinie
[Concept of Roadside Vegetation Management at Konstantynow street in Lublin, 3D Visualization]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Hanna Kozak, Adam Stępień
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina. Potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 201-212
Streszczenie: Koncepcja zagospodarowania roślinności przydrożnej przy ulicy Konstantynów w Lublinie została opracowana na podstawie analizy parametrów biometrycznych drzew (wysokość pierśnica, projekcją koron) oraz z zastosowaniem trójwymiarowej wizualizacji (3D). Zbadano niezagospodarowany fragment pasa przydrożnego z roślinnością na wybranym poligonie badawczym w południowej części miasta Lublina. Opracowany został projekt koncepcyjny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców osiedla Błonie w Lublinie.
Słowa kluczowe: roślinność przydrożna, drzewa, zagospodarowanie, ul. Konstantynów, Lublin
Dostęp WWW: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/2018/konferencja_-_roslinnosc_pasow_przydroznych/monografia_-_roslinnosc_pasow_przydroznych_lublina.pdf