Perspektywy zastosowania GIS w analizie przemian przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Lublina
[Prospects of using GIS in the analysis of changes in urban space on the example of the city of Lublin]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Rzeszów
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Zmiany w przestrzeni współczesnych miast
Strony od-do: 187-199