Trójwymiarowa wizualizacja elementów miasta
[3D visualization of the parts of sity]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Rzeszów
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Zmiany w przestrzeni współczesnych miast
Strony od-do: 199-211