2020

Rozprawy doktorskie
 • Strategia ewangelizacji Apostoła Narodów na podstawie 1Kor 9,127. Studium egzegetyczno-teologiczne
Prace magisterskie
 • Postawa człowieka w obliczu działania Boga w Koh 3, 10-15. Studium egzegetyczno-teologiczne
 • Boża szkoła wiary wobec grzesznika (Mdr 11,21-12,2). Studium teologiczno-egzegetyczne.

2019

Rozprawy doktorskie
 • Chrześcijanie w obliczu Dnia Pańskiego. Zarys parenezy eschatologicznej w Listach do Tesaloniczan (1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2Tes 2,1-17
 • Udział Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa - Pana (J 18-21)

2018

Rozprawy doktorskie
 • Objawienie Piotrowi misji ad gentes. Studium egzegetyczno-teologiczne Dz 10

2016

Rozprawy doktorskie
 • Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11
Prace magisterskie
 • Piotr w relacji do Apostołów, Umiłowanego Ucznia i Jezusa (J 21,1-24). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Rola anioła w dziele głoszenia Ewangelii (Literacko-teologiczne studium Dziejów Apostolskich)
 • Radość i smutek w Księdze Mądrości / La gioia e la tristezza nel Libro della Sapienza

2014

Rozprawy doktorskie
 • Mesjańskie posłannictwo Jezusa - "Dobrego Pasterza" i "Bramy owiec" (J10,1-42). Studium egzegetyczno-teologiczne
Prace magisterskie
 • Absolutna wolność Boga gwarancją niezawodności Jego Słowa. Analiza literacko-retoryczna Rz 9,6-29.

2013

Prace magisterskie
 • Uwielbienie Boga za dzieła dokonane w życiu Maryi i Ludu Przymierza (Łk 1,46b-55)
 • Obecność Jezusa z Nazaretu drogą do poznania tajemnicy Syna Człowieczego (J 1,35-51). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2012

Rozprawy doktorskie
 • "Zwyciężający" w siedmiu listach Apokalipsy św. Jana
Prace magisterskie
 • Jezusowe zmaganie o wolę Ojca w Getsemani (Mt 26, 36-46). Studium egzegetyczno-teologiczne.
 • Bóg objawia się w miłości (1J 4,7-5,3). Studium egzegetyczno-teologiczne.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Włączeni w jedno Ciało. Studium tajemnicy chrztu w ujęciu świętego Pawła.
Prace magisterskie
 • Jerozolima w pamięci Boga i Izraela (Ps 137). Studium teologiczno-egzegetyczne.
 • Cudowny połów ryb w tradycji Janowej (J 21, 1-14). Studium egzegetyczno-teologiczne