20192018

 • Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Gniew Boga jak gniew człowieka?
  [w:] Verbum Vitae
 • Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk 22,19-20), (The Lord’s Supper – the Memorial of Jesus’ Passion, Death and Resurrection as the Sacrifice of Expiation “for Many” and the Sacrifice of the New Covenant (1 Cor 11:23-27; Luke 22:19-20))
  [w:] The Biblical Annals
 • Tajemnica Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1,1–-14)
  [w:] Colloquia Theologica Ottoniana

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2016


  Recenzja naukowa w czasopiśmie  2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Redakcja działu czasopisma naukowego  Udział w konferencji krajowej


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2009


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


  2008


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  2007


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  2002


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego