Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
profesor - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: henryk.witczyk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4451-0697