Grzegorz Wesołowski

Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
[Determinants of final purchasers' resignation from the offer of banking products]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Sebastian Białoskurski
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych
Redaktorzy: Rafał Kasprzak, Adrian Lubowiecki-Vikuk
Strony od-do: 35-46
Dostęp WWW: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4881282&fromLocationLink=false&theme=nukat