Grzegorz Wesołowski

Nowe Tendencje w Zarządzaniu
[New Trends in Management]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji