Grzegorz Wesołowski

Wyznaczniki dobrego pracodawcy w opiniach osób studiujących
[Indicators of a good employer in the opinions of students]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8
Redaktorzy: Marek Pawlak
Tom: 8
Strony od-do: 339-354
Dostęp WWW: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3848