Grzegorz Wesołowski

wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Wyróżnienie krajowe

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rzecznik Finasnowy; Związek Banków Polskich