Grzegorz Wesołowski

Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy
[Customer Emotional Loyalty and Its Impact on External Employer Image of a Bank]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Handel Wewnętrzny (ISSN: 0438-5403)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 5 (376)
Strony od-do: 310-320
Streszczenie: Głównym celem opracowania jest zidentyfikowanie i omówienie zależności występujących między poziomem lojalności emocjonalnej klientów wobec banku a jego zewnętrznym wizerunkiem jako pracodawcy. Artykuł ma charakter badawczy. Omówiono w nim specyfikę lojalności konsumentów oraz zewnętrznego wizerunku pracodawcy. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących poziomu lojalności emocjonalnej respondentów wobec banku oraz sposobu jego postrzegania w kategoriach pracodawcy. Badania zrealizowano na grupie 1000 pełnoletnich klientów banków. Analiza wyników badań umożliwiła zidentyfikowanie 8 statystycznie istotnych zależności w badanym zagadnieniu.
Słowa kluczowe: lojalność, lojalność emocjonalna, wizerunek pracodawcy
Dostęp WWW: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0becf516-d4d4-4201-8757-9751cda2449e/c/IBRKK-handel_wew_5-2018-_1_-310-320.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Wesołowski",
title = "Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy",
journal = "Handel Wewnętrzny",
year = "2018",
number = "5 (376)",
pages = "310-320"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wesołowski, G. (2018). Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy. Handel Wewnętrzny, 5 (376), 310-320.