20162015

 • Research and development activity in Poland and its place in knowledge management
  [Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce oraz jej miejsce w zarządzaniu wiedzą]
 • Higher Education in Poland
  [Szkolnictwo wyższe w Polsce]
 • Ageing of the population in Poland
  [Starzenie się ludności w Polsce]

 • 2014

 • The Innovation of Enterprises in Poland
  [Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce]
 • Assessment of the development level of municipalities in terms of charakteristics of their budgets in Poland on the example of the eastern region in the period 1995-2010
  [Ocena poziomu rozwoju gmin miejskich pod względem cech ich budżetów w Polsce na przykładzie regionu wschodniego w latach 1995-2010]
 • The use of information and communication technologies in knowledge transfer in enterprises in Poland
  [Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w transferze wiedzy w przedsiębiorstwach w Polsce]
 • Ocena poziomu rozwoju gmin miejskich pod względem zagospodarowania turystycznego w Polsce na przykladzie regionu wschodniego w latach 1995-2010

 • 2013  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2012

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Hiszpanii

 • 2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2008  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2003


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany