2018

Prace inżynierskie
 • Rozwój społeczno - gospodarczy województwa lubelskiego
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynniki rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu Węgrowskiego
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym a czynniki rozwoju gminy Połaniec
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim

2017

Prace inżynierskie
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie gminy Zwierzyniec
 • Wykorzystanie funduszy unijnych a rozwój miasta Siedlce
 • Polityka regionalna a rozwój lokalny miasta Zamość

2015

Prace licencjackie
 • Transformacja gospodarcza Rosji w latach 1991-2008
 • Rozwój gospodarczy Polski w latach 1970-1980
 • Rozwój bankowości w Polsce po roku 1989
 • Koncepcja i realizacja Centralnego Okręgu Przemysłowego w Polsce
 • Polityka pieniężna Polski w latach 1918-1939.
 • Wydatki zbrojeniowe w warunkach "zimnej wojny".

2013

Prace licencjackie
 • Efekty polityki regionalnej na przykładzie powiatu parczewskiego.
 • Polityka regionalna a rozwój powiatu nowosądeckiego
 • Ocena stanu innowacyjności na przykładzie województwa lubelskiego
 • Rozwój powiatu tomaszowskiego w kontekście polityki regionalnej.