Nauka - zwierciadło dla religii
[Science – a mirror for religion]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Siedlce
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Bezpieczeństwo człowieka a religia : zbiór prac
Redaktorzy: Edward Jarmoch, Aldona Trzpil
Strony od-do: 11-21
Streszczenie: Co pewien czas i z nową siłą głoszona jest idea, że nauka stanowi alternatywę dla religii i że może - a nawet że powinna - ją zastąpić. Pomysł wydaje się wielu myślicielom atrakcyjny, a nawet niekiedy uchodzi za cywilizacyjną „misję” nauki. Popularność tematyki jest ogromna. Wpisując w wyszukiwarkę „science replaces religion” można znaleźć miliony stron internetowych, odpowiadających na pytanie, czy nauka może zastąpić religię? Czy kiedykolwiek zastąpi religię? Dlaczego powinna/nie powinna zastąpić religii? Itd. W moich rozważaniach nie podejmę tego problemu. Zakładając jednakże sensowność tych debat, chcę przeanalizować, czego dowiadujemy się o religii i jej roli w kulturze, a zarazem o człowieku i współczesnej kulturze poprzez fakt, że stawia się naukę jako jej alternatywę.W niniejszym artykule pod terminem „nauka” będę rozumiała przede wszystkim współczesne nauki przyrodnicze – te sprzęgnięte z techniką i opierające się na naturalizmie metodologicznym (techno-nauka) oraz nauki społeczne pracujące w paradygmacie naturalistycznym; zakres terminu „religia” zawężam zaś do chrześcijaństwa. Postaram się pokazać, że religia – roszcząc sobie pretensje do prawdziwości - przeciwstawia się konsekwencjom instrumentalizacji rozumu i relatywizacji wartości, co zakłada projekt zastąpienia religii nauką; a poprzez to staje się fundamentem budowania bezpieczniejszego świata.
Słowa kluczowe: nauka, religia, racjonalność, prawda, zastąpienie religii naukąCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Nauka - zwierciadło dla religii",
journal = "",
year = "2013",
pages = "11-21"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2013). Nauka - zwierciadło dla religii. , 11-21.