Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego
[Logic-philosophy-man. A selection of texts of Stanisław Kamiński and Jerzy Kalinowski]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski