2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2017


Książka naukowa recenzowana
2016

 • Mechanizmy wspierające efektywność postępowania cywilnego (zagadnienia wybrane)
 • Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym

 • 2015


  Książka naukowa recenzowana
  2014
  2013  2012

 • Court rulings as a subject of public information
  [Decyzje sądowe jako przedmiot informacji publicznej.]

  [w:] Law and Forensic Science
 • Dopuszczalność przywrócenia terminu do uzupełnienia braków środka odwoławczego (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego)
  [w:] Państwo i Prawo

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Książka naukowa nierecenzowana


  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2009  2008
  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2006

 • Przedsąd w postępowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych
  [w:] Przegląd Sądowy