dr Edyta Gapska
adiunkt - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: edyta.gapska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0052-0631