2017


Organizacja konferencji krajowej2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

Wygłoszenie referatu na konferencji2012

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW2011
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2010


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2009

  • Encyklopedia katolicka. T. 13

  • 2008


    Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


    2001    1989


    Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym