Edward Gigilewicz
dr Edward Gigilewicz
Dyrektor wydawnictwa - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: edward.gigilewicz_usun_to@kul.pl