Edward Gigilewicz
dr Edward Gigilewicz
Główny specjalista badawczo - techniczny - Ośrodek Badań nad Dziejami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: edward.gigilewicz_anti_spam@kul.pl