2023

Prace magisterskie
 • Pisma Cypriana z Kartaginy w łacińskim dialogu z Reformacją Marcina Kromera

2021

Rozprawy doktorskie
 • Kronika Bernarda Wapowskiego jako źródło De origine et rebus gestis Polonorum Marcina Kromera. Transformacje historiograficzne
Prace licencjackie
 • Pseudo-Wiktor, Passio septem monachorum. Wstęp, przekład, komentarz
 • Fałszywe listy biskupów Rzymu pierwszych wieków (I - pocz. IV w.) w Collectio Decretalium Izydora Mercatora (IX w.). Problematyka i kontekst powstania
Prace magisterskie
 • Franciscus Sacchini: De ratione libros cum profectu legendi libellus. Wstęp, przekład, komentarz

2019

Rozprawy doktorskie
 • Ród Waleriuszów w historiografii rzymskiej

2016

Rozprawy doktorskie
 • Teoretyczno- i krytycznoliteracki wymiar metapoezji w Carmina Horacego

2014

Rozprawy doktorskie
 • Retoryka w listach Kasjodora na podstawie Variae (ks. I-V)

2012

Prace magisterskie
 • Ekwiwalencja funkcjonalna przekładu ody Horacego "Donec gratus" pióra Ludwika Hieronima Morstina.
 • Olimpiada języka łacińskiego w okręgu lubelskim 1982 - 2012. Próba monografii.
 • Agony retoryczne w "Ab urbe condita" Tytusa Liwiusza
 • Metody deskrypcji wodzów republiki u Wallejusza Paterkulusa

2011

Prace magisterskie
 • Środki retoryczne w 4-tej księdze anonimowej "Retoryki do Herenniusza".
 • Łacińska muza Sebastiana Fabiana Klonowica w Roxolanii
 • Portret mieszczan w "Pochwale głupoty" Erazma z Rotterdamu

2010

Prace magisterskie
 • Warstwa elokucyjna w "Epitoma de Tito Livio" Lucjusza Anneusza Florusa.
 • Synkretyzm gatunkowy "De signis" Marka Tulliusza Cycerona.
 • Jodok Ludwik Decjusz- uciekinier z Alzacji i jego "Kronika Polski".
 • Motyw "ludere et amare" w Foricoeniach Jana Kochanowskiego.
 • Recepcja mowy "Pro Milone" Marka Tulliusza Cycerona w powieści S.Saylor'a "Morderstwo na Via Appia".