prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
profesor - Katedra Filologii Łacińskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.dziuba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5069-1642