2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOpinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Marek Celiusz Rufus. Polityk późnej Republiki Rzymskiej
  [w:] Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
 • Tyta Liwiusza "Dzieje rzymskie" hrabiego Ossolińskiego. Pierwszy polski przekład Ab urbe condita
  [w:] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką • Hasło słownikowe
  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


  2018


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł w czasopiśmie
  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym  2016
  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Redakcja naczelna czasopisma naukowego  Recenzja w przewodzie doktorskim
  Wygłoszenie referatu na konferencji  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Inne stypendium w ramach programu krajowego


  Wykonawca w realizowanym projekcie - budżet państwa


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2013  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  2012


  2011
  Odznaczenie krajowe resortowe  2010
  Działalność odczytowa


  2008
  2004  2001


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2000  1998


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  1996


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej