2018
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2015Sekretarz redakcji czasopisma naukowego20142013
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2010

20092008
2007

 • Ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności kreatywnego pisania w nauczaniu języka obcego
  [w:] Języki Obce w Szkole
 • Der Begriff des Nationalbewußtseins unter dem Aspekt der Wiedervereinigung Deutschlands bei Andrzej Szczypiorski und Patrick Süskind
  [Pojęcie świadomości narodowej w aspekcie ponownego zjednoczenia Niemiec u Andrzeja Szczypiorskiego i Patricka Süskinda]

  [w:] Studia Niemcoznawcze= Studien zur Deutschkunde
 • "Das Feuilleton" und "das feuilletonistische Zeitalter" in H. Hesses "Glasperlenspiel"
  ["Felieton" i "epoka felietonu" w "Grze szklanych paciorków" H. Hesse]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny
 • Ćwiczenia konwersacyjne i rozwijanie sprawności wypowiadania się w języku obcym
  [w:] Języki Obce w Szkole

 • 2006

 • "Was als Spielerei begonnen, endete als heitere Schizophrenie: Kurt Tucholsky und die Welt seiner Pseudonyme
  ["Zaczęło się jako zabawa, a skończyło się pogodną schizofrenią": Kurt Tucholsky i świat jego pseudonimów ]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny


 • 2004

  2003

 • "Nie słowo ze słowa, ale znaczenie ze znaczenia". Swoboda i zakres odpowiedzialności tłumacza

 • 2002

 • Stanisław Barańczak and his conception of the art of poetic translation
  [Stanisław Barańczak i jego koncepcja sztuki tłumaczenia poezji]
 • Koncepcja postaci jako wyraz techniki dramaturgicznej autora i jego wizji świata na przykładzie dramatu Friedricha Dürrenmatta "Fizycy"


 • 2001

 • Stanisław Barańczak jako tłumacz

 • 2000
  1999  1998

 • Experimente mit dramatischen Konventionen in Peter Handkes Sprechstücken
  [Eksperymenty z konwencją dramatyczną w "sztukach mówionych" Petera Handkego]

  [w:] Roczniki Humanistyczne