Dorota Tomczuk
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.tomczuk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5223-9142