Dorota Śliwa

2022
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


2021Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2020
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2019


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2018


Artykuł w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2017
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

2016
Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
2015
Artykuł w czasopiśmie


Tłumaczenie artykułu naukowegoRedakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego2013
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

  • Redaktor naczelny
    [w:] Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707) z. Językoznawstwo korpusowe i translatorykaProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2012
Udział w konferencji międzynarodowej


Stypendium w ramach programu Erasmus


2011


Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


2010
Recenzja w przewodzie doktorskim2009


Recenzja w przewodzie doktorskim


2008


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym2007


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


200019951994


Tłumaczenie książki


1985


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym