Dorota Śliwa
prof. dr hab. Dorota Śliwa
profesor - Instytut Językoznawstwa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.sliwa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5180-4813