2022
20212020
2019

2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2014Hasło encyklopedyczne2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

2012


Książka naukowa recenzowana
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim201020092008

 • D. Kudelska, Oni, żony i sztuka. Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego portrety małżeńskie, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 519-536 ISBN 978-83-233-2556-7
 • D. Kudelska, Oni, żony i sztuka. Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego portrety małżeńskie, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 519-536 ISBN 978-83-233-2556-7 *** KOPIA ***

 • 2006

 • D. Kudelska, „Anhelli” i Jacek Malczewski – przyczynek do historii recepcji poematu i obrazów, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, TN KUL, Lublin 2006, s. 249-279. ISBN 83-7306-284-X

 • 2003

 • D. Kudelska, Renesans i sztuka włoska w listach, zapiskach i szkicach Jacka Malczewskiego, w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod red. M.Wróblewskiej– Markiewicz, Łódź, 2003, s. 199–220. ISBN 83-88341-09-X

 • 2002

 • D. Kudelska, Wiek XIX w malarskim dwudziestoleciu. Tradycje odrzucone i ukryte, [w:] Na początku wieku. Rozważania o tradycji, pod. red. Zofii Trojanowiczowej i Krzysztofa Trybusia, Wydawnictwo Poznańskiego TPN, Poznań 2002, s. 277-290. ISNB 83-7063-323-4

 • 2000

 • D. Kudelska, Pocztówkowy Słowacki (rekonesans), [w:] Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady), pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Boleckiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000, s. 59–71, il. ISBN 0084-4411

 • 1995  1990  1988


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1987  1982