2022

Rozprawy doktorskie
 • Michel Sima – ze Słonimia do Paryża. Życie i twórczość zapoznanego artysty
Prace magisterskie
 • Pejzaż w twórczości Alfonsa Karpińskiego
 • Działalność metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako mecenasa sztuki w obrębie malarstwa świeckiego
 • Materia ciała w twórczości Jana Gotarda

2021

Prace magisterskie
 • Jadwiga Mehofferowa - figura polisemiczna. O kompozycji portretów żony Józefa Mehoffera

2020

Prace licencjackie
 • Restauracja Katedry Wawelskiej w latach 1895-1914. Idee zmian.
 • Maska jako rekwizyt w sztuce XX wieku ( na wybranych przykładach).

2018

Prace magisterskie
 • Polska "Sztuka" i czeski "Manes"-porównanie strategii i działań w latach 1897-1914.
 • Włoscy Futuryści wobec społeczeństwa - teoria i działania
 • Groteska jako poetyka polskiego plakatu filmowego w latach 1965-1990 na wybranych przykładach

2015

Prace magisterskie
 • Kazimierz Pochwalski. Monografia artysty.
 • Intertekstualność słowa i obrazu w tomach "Kup kota w worku" oraz "To i owo" Tadeusza Różewicza
 • Recepcja Fernanda Khnopffa w Polsce w latach 1890-1920.
 • Czy Klimt zaprojektował suknie z kolekcji w Deutche Kunst und Decoration 1906/1907?
 • Zmiany stylistyczne w twórczości Edvarda Muncha a charakterystyka kobiet
 • Sztuka druku i ilustracji w wydawnictwach Kultur-Ligi (Kijów, Warszawa).
 • Gatunki roślin i sposoby ich użycia w twórczości Stanisława Wyspańskiego
 • Pamięć w obrazach Mileny Pavlović-Barilli

2014

Prace magisterskie
 • Sophie Postolska – próba monografii
 • Plastyczna wizja poezji w spektaklu "Shakespeares Sonette" Roberta Wilsona w Berliner Ensemble (2009)