2020

Prace licencjackie
 • Restauracja Katedry Wawelskiej w latach 1895-1914. Idee zmian.
 • Maska jako rekwizyt w sztuce XX wieku ( na wybranych przykładach).

2018

Prace magisterskie
 • Polska "Sztuka" i czeski "Manes"-porównanie strategii i działań w latach 1897-1914.
 • Włoscy Futuryści wobec społeczeństwa - teoria i działania
 • Groteska jako poetyka polskiego plakatu filmowego w latach 1965-1990 na wybranych przykładach

2015

Prace magisterskie
 • Kazimierz Pochwalski. Monografia artysty.
 • Intertekstualność słowa i obrazu w tomach "Kup kota w worku" oraz "To i owo" Tadeusza Różewicza
 • Recepcja Fernanda Khnopffa w Polsce w latach 1890-1920.
 • Czy Klimt zaprojektował suknie z kolekcji w Deutche Kunst und Decoration 1906/1907?
 • Zmiany stylistyczne w twórczości Edvarda Muncha a charakterystyka kobiet
 • Sztuka druku i ilustracji w wydawnictwach Kultur-Ligi (Kijów, Warszawa).
 • Gatunki roślin i sposoby ich użycia w twórczości Stanisława Wyspańskiego
 • Pamięć w obrazach Mileny Pavlović-Barilli

2014

Prace magisterskie
 • Sophie Postolska – próba monografii
 • Plastyczna wizja poezji w spektaklu "Shakespeares Sonette" Roberta Wilsona w Berliner Ensemble (2009)
 • Stanisław Dębicki - nieznane aspekty twórczości
 • Sakralność światła w kościołach 2. poł. XX wieku. Na wybranych przykładach architektury katolickiej i protestanckiej

2013

Prace magisterskie
 • Stare i nowe funkcje lustra w sztuce. Rewizualizacja miasta - działania Olafura Elissona i Arnauda Lapierre'a
 • Wystawy polskiej sztuki kościelnej w latach 1897-1939. Charakterystyka i konteksty
 • Sztuka kobiet w Cepelii - tradycja i innowacje formy w tkaninie artystycznej w latach 1949-1980 (na wybranych przykładach)