Dariusz Żak

Zastępca redaktora naczelnego
[Deputy chief editor]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny (ISSN: 1898-2166)